В ожидании перевода. Страница 8

Фраза
Обав дунья Добавить перевод
Буд уш яхи а Добавить перевод
Схьат бахар асам Добавить перевод
хийца Добавить перевод
Хаз хан яр Добавить перевод
Я скучала, родной Добавить перевод
К1езиг хан яц вай доьвзина, Х1етте хьоьга хьоьжуш лар йо хьо. Цу шовданехь йог1уш гича Моьттур суна соьгу йоху хьо. Вай безам чекх бели аьлла Хьом д1аяха б1аьрхиш 1ена деш Хиллачух ца кхеташ тахна 1адина со хьоьжу хьуна т1аьхь Добавить перевод
Желаю счастья и здоровья Добавить перевод
Дал декхал войл хью са ваш Добавить перевод
Дала декъал войла хьо, Мансур!!Машар а,барт а,аьтто а,ирс а хуьлда хьан х1усамехь! Добавить перевод
Дида мун берцин йихьана яч|а лъай хъвай гьабизе Добавить перевод
Мальчик мой Добавить перевод
Он красивый Добавить перевод
Что папа делает Добавить перевод
моя песня лучше Добавить перевод
Скучный класс Добавить перевод
Что мне делать я надела большую ошибку Добавить перевод
1аждар буц Добавить перевод
Дик хъакхад изам Добавить перевод
Велл ма вал хьо Добавить перевод
Страница 8 из 2068