В ожидании перевода. Страница 8

Фраза
Понятно Добавить перевод
Понятно Добавить перевод
Всё понятно Добавить перевод
я Добавить перевод
это кто? Добавить перевод
дер ца ез Добавить перевод
Ловзи вай тахан Добавить перевод
Мохьмад хьо мичахь ву Добавить перевод
дица хьо йовза еза мегар дари? Добавить перевод
довз мегар дари? Добавить перевод
Катя дура Добавить перевод
Амма аса иза хоуьйтур дац , сил везнарг хьуна Добавить перевод
Дел йовл шу ел, хьокх бич йуьзан г1аскхин т1е хунд г1уьртш ду шу?Хума ца динчехт ца йитна шун цун!!Нис йиттан.Уьш толпой ца бях нохчи чунц лат!Дхьа йовл дхьа йахк ло шай юй ца хоитш Добавить перевод
Д1авала кху г1аскхишан мот хьакх ца г1ертш...Хьа Вара дайш толпой байъна хьун цар хьо кхуз охьа хиан терпени юьч Ву...Бид ца буьч д1асаце 1е хьой нохчи Ву ца бохш Добавить перевод
Нохчи юй хьо Добавить перевод
Дукха вахийла хьо Добавить перевод
Не знаю Добавить перевод
К1интир Добавить перевод
Как тебя зовут ? Добавить перевод
ас хьан чабанехх Добавить перевод
Страница 8 из 3093