В ожидании перевода. Страница 8

Фраза
ца хилч Меги хьун Добавить перевод
Чеченские песни Добавить перевод
Сегодня 22 апреля Добавить перевод
город аргун Добавить перевод
моя любовь Добавить перевод
что нового дома? Добавить перевод
Дал декьал войла хьо Добавить перевод
А хьа мас шо ду Добавить перевод
ищу тебя в каждом Добавить перевод
Хьоьг цхьа хума хатта мегар дари Добавить перевод
Т1аьхье беркате йойла Добавить перевод
лев Добавить перевод
Дала беркате дойла хьа г1улкх! Добавить перевод
Я люблю тебя сынок Добавить перевод
Давай сегодня увидимся Добавить перевод
Кхи цхьа воскресенье д1а дели зуда хьуна ц яли Добавить перевод
ТЕРГО Я ХЬАРА АХЬ ,АЛЛАХ1 ДОЬХЬА Г1О ДА ХЬАРА ЦАРА СХЬА ДИЦАРЕХЬ ДИСНАРГ ШИ К1ИР БЕН ХАН ЯЦАР МА ВОЛЛАЙТ АХЬ И БЕХК БОЦШ ЧУ ДА ХЬАРА АШ Г1О ! Добавить перевод
Ты моя жизнь Добавить перевод
ма хаз товш вокх стаг ву из. аллах1а могаш маьрша волш дахар лойл хьун. Добавить перевод
Йог1учу замано Вай вовшех дахахь, Г1айг1ане ма хила, Сан хьоме нана! Г1ан – набарха хьуна К1айн кхокха хилла, Сайн бала балхо, Кхочур ву хьуна. Хьан кийрара бала Ас бостур бу, Хьан 1ена б1аьрхиш Ас совцур ду. Вай цхьаьна хирг хиларх Со тешна ву хьуна, Хьо шек ма ялалахь, Сан хьоме нана! Дуьненахь мел веха, Хьо ирсе ехар ю. Хан-зама мел ели, Т1алам хьан хир бу. Добавить перевод
Страница 8 из 2279