В ожидании перевода. Страница 5

Фраза
Са ваш, Х1АР сан сайт ю вай машенш юхкш. Эшахь бесплатно объявлени чу кхус вай Хьа пурбанц. хьа объявлени чу кхуссар яр вай, ахь хьай номер елч цун ссылка названи отправить йир яр вай Добавить перевод
Сколько тебе лет? Добавить перевод
Ху ю Добавить перевод
Лажно я кушать Добавить перевод
Я люблю тебя Добавить перевод
Я срскучилась по тебе Добавить перевод
мудрость наших предков Добавить перевод
хочу Добавить перевод
добрый вечер Добавить перевод
Сийна Добавить перевод
полный ц1е Абдул-Малик Добавить перевод
Зубы Добавить перевод
Хьо Добавить перевод
Ша и мохк билгал боккхуш, доза тухуш, цу и Элстанжей бен кхин нах бехаш 1аш меттиг ца хилла цу шина хи юккхехь. Х1инца Ведана йолчух я лахахь цу заманчухь кхин юрт, нах бехаш 1аш меттиг яц. Т1аккха Элистанжочуьнга ша дехьа вала валла аьлла цо, ма вала и мохк мел хиинарг леш мохк бу "лемох к" тиллина наха аьлла. Нах бела а буьлуш, хьара вала а, х1аллак хила вахана бохур ду хьуна аьлла. Ша оцу мехк хьажна, цуьнан дола дош а вац аьлла. Шага х1унда ца элира ахь хьо воьдуш аьлчи Гундала элира: "на воьду аьлла вахачи да вала магара цу мехкан, х1инца да воций хии шина цу мехкан. Гурле Ахка чу а х1инца Лекха Ц1еведена йолче деха а Эгишбета йог1у аре йолчу ваха хиъна иза. И цигахь а шен цигахь а витина, важа доьзал а эцна, х1инца Эгишбета йолчу хьала а ваьлла, цигара Х1инца Местой к1отар йолче чу а воьссина, оцу ша берам долчухь шайна а шайн дахна на а пайда оьцуш цу даьккхинчу туьханах баха хевжина хилла. (т1аьхьа Юрт-корта аьлла тиллина цунна Дехьа Тхуна). Гун Гундала шина зудчо бина доьзал- 7 йо1, 9 хилла. И Ц1еведана йолчухь ветина к1ант, шеен доьзал цигахь а битина Нижала хьала вахана иен х1усум нана а эцна, Нижална - шен вешина le. И la даьлчи, аренца шайн махкана керт йайтина цо белхалой а лоцуш и аре лелош ларьеш хилла цара. И ахк (Хули) пхи километр дехьа дара алара хьалха. Доьзал мел мохк царна боькъуш хилла. 1ай шен даьхни, ялта, ца кхехьархьама далош хилла. Шайн г1ишлеш лакхахь еш хилла, цигахь бехаш а хилла. Гуьна йилличихьана дуьйнна, оцу махках - Гуной мохк аьлла. цlе, Гундал ду ду. Гундал ца олуш цуьнах Гуна олуш хилла. 1ели, вайн сил-сил т1ехь волчу, цо шен да-схьа баржайна. шен Алды вигна, Гермчига валийна, их а1 Цо al Цоци-эвла вигна аьлла ду. Эвтара веанариг, Гадас, Гарас, Муьслис, дийцинарг, Аькхмир, Т1емалг, Асха, Сацей Добавить перевод
Как дела? Добавить перевод
Я твой Добавить перевод
Больше не пиши сюда Добавить перевод
Боху аса веза хьо Добавить перевод
Дай его номер но не говори ему об этом Добавить перевод
рад за тебя Добавить перевод
Страница 5 из 3012