В ожидании перевода. Страница 15

Фраза
Нет Добавить перевод
гаски ворхи давол хакиц Добавить перевод
Хунд ца хаьа хун? Добавить перевод
Czytaj najlepiej w trybie peіnoekranowym Zostaі wykorzystany publiczny kod џrуdіowy perfecthooka // fixed by shonax Korzystaj z injectora zaі№czonego wraz z cheatem Jeїeli Ci siк spodobaіo, zostaw punkt reputacji Wszelkie sugestie/pytania pod tematem, nie pomagam w prywatnych wiadomoњciach i statusach Cheat jest publiczny, nie zaleca siк uїywania go dіuїej niї 48/72 godziny od zaakceptowania Configi do czita znajdziecie na forum w dziale "Gotowe Konfiguracje" Dostaіeњ bana ? Zastosuj siк do wzoru zgіaszania wykrywalnoњci czita Schemat informowania o wykrywalnoњci danego cheat'a. Z uwagi na to, їe istniej№ rуїne systemy wykrywania cheat'уw, zakazuje siк publikacji postуw niezawieraj№cych їadnych informacji oraz wprowadzaj№cych innych uїytkownikуw w bі№d. -Screenshot z gіуwnego menu gry / profilu, -Datк z godzin№ ostatniej gry z wі№czonym cheat'em, -Historiк poprzednich cheatуw ( jeњli byіy takowe uїywane ) w przeci№gu ostatnich kilku ( 1 - 4 ) dni. -Historiк poprzednich uїytych injectorуw ( w przypadku uїywania cheata w postaci *.dll ). Cheat bкdzie udostкpniany co jakiњ czas lub po przekroczeniu progu 100 punktуw reputacji -Pitudovsky Добавить перевод
Хьарим Добавить перевод
И хаа хьарим хала дацар Добавить перевод
Хьун хаз хетар дун Добавить перевод
Ты не поймешь Добавить перевод
Чурки Добавить перевод
с праздником тебя дорогая дура Добавить перевод
я люблю тебя братишка Добавить перевод
Групп юй яр сайиш? Добавить перевод
Аллах наднами земля под нами нажи кормане Добавить перевод
Аллах наднами земля под нами нажи кормане Добавить перевод
Аллах наднами земля под нами нажи кормане Добавить перевод
Дик вк хьо мух ву Добавить перевод
Дик вк хьо мух ву Добавить перевод
Аьрч мйила Добавить перевод
Не торопись Добавить перевод
не обращай внимания Добавить перевод
Страница 15 из 2233