Текст

позвони я скучаю

Перевод

телефон тоха, сан са гат ло