Текст

1а1ийта

Перевод

[1о1уьйту, 1а1ийтира, 1а1ийтина] понуд. от 1а1а