Текст

1ахар

Перевод

[1ахаран, 1ахарна, 1ахаро, 1ахаре, б; мн. 1ахарий, д] ягненок; 1ахар бан ягниться