Текст

1аткъийта

Перевод

[1откъуьйту, 1аткъийтира, 1аткъийтина] понуд. от 1аткъа