Текст

1арждаллалц

Перевод

нареч А) дочерна; 2) дотемна