Текст

ними

Перевод

(с предлогами) тв. п. от они: за ~ - царна (дат. п.) т1аьхьа; над ~ - царна т1ехула; перед ~ - царна хьалха; под ~ - цар­на к1ел; с ~ - цаьрца (тв. п.) цхьаьна