Текст

ними

Перевод

(с предлогами) тв. п. от они: за ~ - царна (дат. п.) т1аьхьа;
над ~ - царна т1ехула;
перед ~ - царна хьалха;
под ~ - цар­на к1ел;
с ~ - цаьрца (тв. п.) цхьаьна


Подобные фразы