Текст

я скучаю по тебе любимый

Перевод

са хьуна са гат ло