В ожидании перевода. Страница 1

Фраза
Сан лерме.... Ас тахан ц¹енч даггпр декъал йо хьо йинч денц, ирс аьтто болш, могшалах хьагам боцш, дикан бе баьг ца боьлхш, д1абаькхан ког ирсан нислуш, х1ор де беркате хуьльш, сирл шовд сан ц1ен дахар хуьйл хьа. Добавить перевод
Ваши кант ву и Добавить перевод
Моя маленькая Добавить перевод
Спи моя маленькая принцесса Добавить перевод
Хаза к1ант, хьо хьена ву? Сан б1аьргаш хьо лоьхуш ма ву Хьо волчу со кхочар ю Деган йовхо хьоь кховдор ю Хазчу ойла, хьо воьвзийна Хьоьга безам бахна са Лаьа суна, хьоьца яха Хьомениг хьо схьахьахьа Доьху хьоьга, ойлаехьа, хьоме везар! Хазчу ойла, хьо воьвзийна Хьоьга безам бахна са Лаьа суна, хьоьца яха Хьомениг хьо схьахьахьа Доьху хьоьга, ойлаехьа, хьоме везар! Хьоьга дагар дуьйцар ду Деган безам кховдор бу Хьо ас Деле воьхар ву Вайна ирс ас доьхар ма ду Хазчу ойла, хьо воьвзийна Хьоьга безам бахна са Лаьа суна, хьоьца яха Хьомениг хьо схьахьахьа Доьху хьоьга, ойлаехьа, хьоме везар! Хазчу ойла, хьо воьвзийна Хьоьга безам бахна са Лаьа суна, хьоьца яха Хьомениг хьо схьахьахьа Доьху хьоьга, ойлаехьа, хьоме везар! Хаза к1ант, хьо хьена ву? Сан б1аьргаш хьо лоьхуш ма ву Хьо волчу со кхочар ю Деган йовхо хьоь кховдор ю Добавить перевод
Эткаш Добавить перевод
ахьа м язде Добавить перевод
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ЗАЩИТУ Добавить перевод
Привет Добавить перевод
Дала декъал бойл уьш Добавить перевод
Даитиш Добавить перевод
бен-башха Добавить перевод
хорошая Добавить перевод
хорошая Добавить перевод
Седарчи Добавить перевод
Xbo CTar Banaxb CTerapuWka TO nanTa XbanH Meca CTar Bauaxb 3yAapua To Ma a xlyMMa a Aau WapnnlaTexb XbapaM Ay! Aan 1anaTaua AObXban Ay! KboHaxanna nOXO Ay! WeH Aeriexb CToranna, A0bHanna An4y KboHaxyo HexaH 3yAapka weH Mecex, MOKAX Kybraw 1ybTTybryp Aay (Dap kane xlapa cypT) Добавить перевод
Ты ненормальный .я тебя вообще непонимаю Добавить перевод
Кристина Савицкая Добавить перевод
Ты знаешь свой язык Добавить перевод
х1умма Добавить перевод
Страница 1 из 2385
← Назад123456789