Как переводится Ираз дайна вайнаьх мохк, Ба хьа къонгаш кийч хьо бохк, Даьш шоай ц1ец1а даьккха лаьтт Тахан х1алакхулаш латт! Фуд вей лелдер? Г1ерт вей яккх Тийша белхац, оапашц мяккх; Йувцаш хоарцо, ю вай кхел, Хьаг1 вайн юкъе яржа лел! Доастам хеташ лаьтта ахар, Лехаш х1арамц атта вахар, Даькъаз боалаш латт вай болх - Цунца вайнаьх ц1и а толх. Ахчац шебар къоастлуц бал: Юхьмарашт хьаттехач ал, Доадач эздел, дейча сий - Вайна пайда цог1 хургбий??

Получить уведомление по электронной почте после перевода?

Добавить перевод